United Steel Furniture Factory  聯合傢俬鋼具廠
 
 
 
聯合傢俬鋼具廠
United Steel Furniture Factory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safe
 
 
 

聯合傢俬鋼具廠

 
創辦於一九九二年,聯合傢俬鋼具廠服務本港工商業及各界將迎接第30個年頭。 ... 本公司是一家專業暨具優良商譽的鋼具傢俬製造商, 不但供應本港各大小鋼具傢俬公司,亦同時出口貨品到海外及內銷中國。 為同時照顧各大小客戶需要,本公司設有零售及送貨服務。隨著網上購物日益普及,我們増設網店方便個人客戶選購。